Gepost op

3PAK 2018 – Voor docenten

Book&Club voor 3PAK: Pittige discussie-video’s voor in de klas

Book&Club brengt de auteurs van 3PAK als virtuele gids in de les voor een interessante boekbespreking. Samen met Raoul en Tim  maakten we discussie-video’s bij hun 3PAK-verhalen. De video’s wakkeren de discussie aan in de klas: de 3PAK-schrijvers dagen de leerlingen uit met pittige discussievragen over hun eigen verhaal.

De auteurs voor de klas

De Book&Club-video’s bij 3PAK bieden meer houvast voor een klassikale bespreking van de verhalen. De auteur komt als het ware ‘in de klas’ en betrekt de leerlingen door middel van de video’s bij zijn/haar verhaal. Kies één van de verhalen, of bespreek ze allemaal!

Tim en Raoul introduceren hun 3PAK verhaal

Hoe pittig maak je de discussie?

Bij elk 3PAK-verhaal kun je vóór de boekbespreking de keuze maken uit drie verschillende moeilijkheidsniveaus: één, twee of drie pepers. Zo voert elke klas een discussie op maat.

Aan de slag!

De Book&Club video’s voor 3PAK gebruik je in de klas als volgt:

Klassikaal

  • Bij een klassikale bespreking kies je van tevoren voor één verhaal uit 3PAK. Je kunt de leerlingen bijvoorbeeld laten kiezen op basis van de introductie-video’s en de voorleesfragmenten of ze alvast de hele 3PAK laten lezen. Of je kiest van tevoren zelf een van de verhalen uit.
  • Voordat de bespreking begint, kies je een van de drie niveaus.
  • Je kijkt de discussie-video’s en discussievragen met de hele klas. Samen discussiëren jullie over de thema’s.

In groepjes

  • Voordat de leerlingen gaan lezen kijken jullie klassikaal de introductie-video’s en voorleesfragmenten.
  • Nadat de leerlingen de hele 3PAK hebben gelezen, kiezen ze allemaal één verhaal uit. Per verhaal is er één groepje.
  • Je kiest van tevoren een niveau uit per groepje, of ze doen dit zelf.
  • Elk groepje heeft een eigen scherm nodig. Na het kiezen van een niveau kijken ze samen de discussie-video’s en beantwoorden ze in groepjes de vragen.
  • Je kunt hier eventueel zelf nog een opdracht aan verbinden.

En dan nog iets…

Heb je de Book&Club-video’s voor 3PAK gebruikt? Laat ons weten wat je ervan vond! Heb je beeldmateriaal van leerlingen in actie, een creatieve opdracht of iets anders leuks? Ook dat zien en horen we graag. Mail het ons!

Tim en Raoul lezen een stukje voor uit hun verhaal

 

Terug naar de 3PAK Homepage

Geef een reactie